Affligemse onbekende soldaten

Mission Impossible – dat is de beste omschrijving van het opzet  om de namen van alle WO1-veteranen uit Affligem te vinden. Ook niet die uit Essene, Hekelgem of Teralfene.

Er bestaat namelijk geen databank met alle gegevens van de veteranen. Wat wél bestaat zijn de papieren dossiers die bizar genoeg verdeeld zijn over 2 archieven: dat van de kazerne in Evere en dat van het legermuseum in Brussel. Van iedere militair is in principe dus een dossier beschikbaar dat je kan inkijken. Maar dan moet je natuurlijk wel de naam van de militair hebben – anders kan zijn dossier niet opgezocht worden.

Jan en Tim in de archieven van het legermuseum

Dus blijft de vraag hoe je aan de namen van alle veteranen uit WO1 geraakt? Wel, dat is niet eenvoudig – eigenlijk is het zelfs onmogelijk. Buiten de namen van de gesneuvelden, die je op de plaatselijke monumenten kan lezen, zijn er immers geen lijsten waarvan je zeker weet dat ze volledig zijn. Ledenlijsten van oudstrijdersbonden kunnen helpen, lijsten die de gemeente heeft bijgehouden,  maar ook krantenknipsels kunnen helpen om namen te vinden van oudstrijders. Een wandeling op het kerkhof leert dat veel oudstrijders dat ook op hun graf vermeld hadden en verzamelaars van bidprentjes kunnen ook namen aanleveren. Tenslotte is er die ene bron die stilaan opgedroogd geraakt: mensen die zich namen herinneren.
Er zijn dan wel geen oudstrijders van WO1 meer in leven, er zijn nog flink wat mensen die er gekend hebben. Ook zo kan je namen vinden. Maar ergens checken of je nu iedere veteraan van pakweg Teralfene kunnen identificeren hebt, dat kan niet.

En dan nog: wat precies verstaan we onder een oudstrijder uit bijvoorbeeld Hekelgem? Is dat iemand die in Hekelgem woonde toen hij onder de wapens ging? Of is dat iemand die in Hekelgem werd geboren maar een paar jaar voor de oorlog elders ging wonen? Of na de oorlog in Hekelgem is komen wonen? Voor ons project “oorlogsverhalen.be” hebben we er voor gekozen om ruim te gaan in de interpretatie. Iedereen de ooit in Affligem woonde, krijgt van ons een plaats in dit project. Tot hiertoe hebben we er meer dan tweehonderd kunnen identificeren. De komende maanden en jaren zullen we ze hier voorstellen, elk met hun eigen verhaal