Opzoekingen gedurende de afgelopen jaren, leerden ons dat er tijdens de verschillende gewapende conflicten die onze streken teisterden, veel meer gebeurd is in Hekelgem, Essene en Teralfene dan we zelf ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Zo ontdekten we veel meer verhalen dan gedacht die we heel graag met iedereen wilden delen. We vonden ook foto’s en documenten die meer dan de moeite waard waren om te tonen. Ook de geluidsopnames die we vonden of zelf maakten tijdens interviews en de filmpjes die bij onze verhalen horen wilden we graag aan een zo groot mogelijk publiek ter beschikking stellen.

Kortom: als we ons hadden beperkt tot het uitgeven van een boek, dan zou dat een enorme beperking geworden zijn van wat we allemaal al gevonden hebben.

Op deze site kunnen we jullie echter alles tonen. Meer nog, anders dan bij een boek kunnen we nieuwe elementen achteraf nog toevoegen aan bestaande verhalen of kunnen we fouten verbeteren.

Op geregelde tijdstippen zullen we aan deze webstek nieuwe informatie toevoegen over Affligem of zijn inwoners tijdens WO1, WO2, maar ook tijdens recentere conflicten zoals de oorlog in Korea of de perikelen na de onafhankelijk van Kongo. We gaan ook verder terug in de tijd, op zoek naar dorpsgenoten in Napoleon’s Grande Armée of pakweg de Boerenkrijg. Ongetwijfeld allemaal boeiende verhalen met interessante documenten die we hier de komende jaren graag aan jullie tonen.