De periode vanaf de bezetting van onze streken door het revolutionaire Frankrijk tot het einde van het 1e Franse keizerrijk (Napoleon).